Slipjacht
Drag hunt

De slipjacht in Hoevelaken is een sportieve gebeurtenis, waaraan zowel ruiters als toeschouwers elk jaar veel plezier beleven.

In tegenstelling tot in Engeland wordt hier niet op een vos gejaagd, maar op een lap stof (slip), die naar een vos ruikt. Op deze manier wordt de vossenjacht nagebootst. Met deze slip wordt door de sliptrekker een spoor (scent) getrokken, waarbij zoveel mogelijk de gedragingen van de vos worden geïmiteerd. Door het leggen van lussen en haken krijgen de honden puzzels voorgeschoteld, die ze zelf moeten oplossen. Een slipjacht begint met de 'meet', de presentatie van de meute aan de jachtruiters en andere geïnteresseerden. Na de 'stirrup cup' (een welkomstdrankje te paard) begint de slipjacht die meestal uit drie runs bestaat van circa zes kilometer lengte per run. Na iedere run volgt een rustpauze voor hond en paard, waarna men verder trekt naar de volgende run. Aan het eind van iedere slipjacht is de 'kill', hier krijgt de meute een koeienpens als substituut voor de bejaagde 'prooi'.

The slip or drag hunting in Hoevelaken is a sporting event, which both riders and spectators enjoy every year.

Unlike in England, a fox is not hunted here, but a piece of fabric (slip) that smells like a fox. In this way the fox hunt is simulated. With this slip the slip puller leaves a trail of scent, whereby the behavior of the fox is imitated as much as possible. By laying loops and hooks. The dogs are presented with puzzles, which they must solve themselves. A slip hunt starts with the 'meet', the presentation of the pack of hunting dogs to the hunters and other interested parties. After the 'stirrup cup' (a welcome drink on horseback) begins the slip hunt which usually consists of three runs of approximately six kilometers in length per run. After each run there is a rest break for dogs and horses, after which they continue to the next run. At the end of every slip hunt is the 'kill', here the pack gets a cow trip as a substitute for the hunted 'prey'.